Makkah Taraweeh - Night 22

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Hajj: Ayaah 17-78 & Mu’minoon: 1-22


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surah Mu’minoon: Ayaah 23-118


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

No comments: