17th Rajab 1435 ~ 15th May 2014

Makkah 'Isha
(Surahs Baqarah: Ayaah 213-214 and Yunus: 19-21) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


17th Rajab 1435 ~ 15th May 2014

Madeenah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-71) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


17th Rajab 1435 ~ 15th May 2014

Makkah Maghrib
(Surahs Jumuah: Ayaah 9-11 and Munafiqoon: 9-11) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


17th Rajab 1435 ~ 15th May 2014

Madeenah Maghrib
(Surah Muhammad: Ayaah 7-15) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Rajab 1435 ~ 15th May 2014

Makkah Fajr
(Surah Baqarah: Ayaah 83-101) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Rajab 1435 ~ 15th May 2014

Madeenah Fajr
(Surah Taghabun) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio