21st Rajab 1435 ~ 19th May 2014

Makkah 'Isha
(Surah Haqqah: Ayaah 1-36) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


21st Rajab 1435 ~ 19th May 2014

Madeenah 'Isha
(Surah Ale 'Imraan: Ayaah 133-142) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


21st Rajab 1435 ~ 19th May 2014

Makkah Maghrib
(Surah A'raaf: Ayaah 54-58) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


21st Rajab 1435 ~ 19th May 2014

Madeenah Maghrib
(Surahs Baqarah: Ayaah 284-286 and Ale 'Imraan: 196-200) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


20th Rajab 1435 ~ 19th May 2014

Makkah Fajr
(Surah Baqarah: Ayaah 142-157) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


20th Rajab 1435 ~ 19th May 2014

Madeenah Fajr
(Surahs Fajr and Balad) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio