14th Shabaan 1433 ~ 3rd July 2012

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Sudais


Download Audio14th Shabaan 1433 ~ 3rd July 2012

Madeenah 'Isha
(Surah Ankaboot: Ayaah 1-13) Sheikh Qaasim  


Download Audio


14th Shabaan 1433 ~ 3rd July 2012

Makkah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 254-257) Sheikh Sudais


Download Audio14th Shabaan 1433 ~ 3rd July 2012

Madeenah Maghrib
(Surah Hashr end) Sheikh Qaasim  


Download Audio13th Shabaan 1433 ~ 3rd July 2012

Makkah Fajr
(Surah ) Sheikh Ghazzawi


Download Audio
13th Shabaan 1433 ~ 3rd July 2012

Madeenah Fajr
(Surah ) Sheikh Qaasim
Beautiful


Download Audio13th Shabaan 1433 ~ 2nd July 2012

Makkah 'Isha
(Surah Naba: Ayaah 17-40) Sheikh Sudais13th Shabaan 1433 ~ 2nd July 2012

Madeenah 'Isha
(Surah Zukhruf: Ayaah 67-89) Sheikh Qaasim  Download Video

13th Shabaan 1433 ~ 2nd July 2012

Makkah Maghrib
(Surahs Mursalat: Ayaah 41-50 and Humazah) Sheikh Sudais
Awesome


Download Audio
13th Shabaan 1433 ~ 2nd July 2012

Madeenah Maghrib
(Surahs Shams and Zalzalah) Sheikh Qaasim  


Download Audio