21st Dhul Hijjah 1439 ~ 1st September 2018

Makkah Fajr
(Surahs Nisa: Ayaah 131-135 & Luqman: 26-28) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


21st Dhul Hijjah 1439 ~ 1st September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Haqqah) Sheikh Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

21st Dhul Hijjah 1439 ~ 31st August 2018

Makkah 'Isha
(Surah Infitaar) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio21st Dhul Hijjah 1439 ~ 31st August 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Taghabun: Ayaah 1-13) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


21st Dhul Hijjah 1439 ~ 31st August 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Feel & Quraysh) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio
Download 128kbps Audio

21st Dhul Hijjah 1439 ~ 31st August 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Mulk: Ayaah 12-18 & Nasr) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


20th Dhul Hijjah 1439 ~ 31st August 2018

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Usaamah Khayyat


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs Ma’un & Kawthar


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


20th Dhul Hijjah 1439 ~ 31st August 2018

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah:


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio