9th Jumada al Awwal 1441 ~ 4th January 2020

Makkah Fajr
(Surahs Dhariyaat: Ayaah 39-60 & Jummah: 5-11) Sheikh Shuraim


Download Audio


9th Jumada al Awwal 1441 ~ 4th January 2020

Madeenah Fajr 
(Surah Yunus: Ayaah 1-17) Sheikh Muhanna


Download Audio


9th Jumada al Awwal 1441 ~ 3rd January 2020

Makkah 'Isha
(Surah Maryam: Ayaah 77-98) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio


9th Jumada al Awwal 1441 ~ 3rd January 2020

Madeenah 'Isha
(Surah An’aam: Ayaah 68-73) Sheikh MuhannaDownload 128kbps Audio


9th Jumada al Awwal 1441 ~ 3rd January 2020

Makkah Maghrib
(Surahs Layl & Ma’un) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio


9th Jumada al Awwal 1441 ~ 3rd January 2020

Madeenah Maghrib
(Surah Bayyinah) Sheikh Qaasim


Download 128kbps Audio8th Jumada al Awwal 1441 ~ 3rd January 2020

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Saud ash Shuraim


Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs Zalzalah & Nasr


Download 128kbps Audio


8th Jumada al Awwal 1441 ~ 3rd January 2020

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Hussain aal ash Sheikh


Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surah Ahzaab: Ayaah 41-48


Download 128kbps Audio