16th Shawwal 1442 ~ 28th May 2021

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh 'Abdullah al Juhany


Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surah Zumar: Ayaah 53-70


Download 128kbps Audio


16th Shawwal 1442 ~ 28th May 2021

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Salaah al Budayr


Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs Falaq & Nas


Download 128kbps Audio


16th Shawwal 1442 ~ 28th May 2021

Makkah Fajr
(Surahs Sajdah & Insaan) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio


16th Shawwal 1442 ~ 28th May 2021

Madeenah Fajr 
(Surahs Sajdah & Insaan) Sheikh Ahmad al Hudhaify


Download 128kbps Audio