Madeenah Taraweeh - Night 22

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surahs Hajj: Ayaah 17-78 & Mu’minoon: 1-22


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surah Mu’minoon: Ayaah 23-118


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


No comments: