29th Rabee ath Thaani 1437 ~ 9th February 2016

Makkah 'Isha
(Surah Anfaal: Ayaah 12-23) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

29th Rabee ath Thaani 1437 ~ 9th February 2016

Madeenah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 282-286) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


29th Rabee ath Thaani 1437 ~ 9th February 2016

Makkah Maghrib
(Surah Ghafir: Ayaah 51-60) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

29th Rabee ath Thaani 1437 ~ 9th February 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Baqarah: Ayaah 284-286 and Ikhlaas) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Rabee ath Thaani 1437 ~ 9th February 2016

Makkah Fajr
(Surah ) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Rabee ath Thaani 1437 ~ 9th February 2016

Madeenah Fajr
(Surah ) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Rabee ath Thaani 1437 ~ 8th February 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

28th Rabee ath Thaani 1437 ~ 8th February 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Rabee ath Thaani 1437 ~ 8th February 2016

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

28th Rabee ath Thaani 1437 ~ 8th February 2016

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio