4th Rajjab 1433 ~ 24th May 2012

Makkah 'Isha
(Surah An'aam: Ayaah 159-165) Sheikh Taalib


Download Audio


Watch Video in Media Player
Windows Media (63.9 MB)

4th Rajjab 1433 ~ 24th May 2012

Madeenah 'Isha
(Surah Mariyam: Ayaah 75-98) Sheikh Qaasim  


Download Audio


Watch Video in Media Player
Windows Media (60.7 MB)

4th Rajjab 1433 ~ 24th May 2012

Makkah Maghrib
(Surah Ahzaab: Ayaah 38-48) Sheikh Sudais


Download Audio


Watch Video in Media Player
Windows Media (139.3 MB)

4th Rajjab 1433 ~ 24th May 2012

Madeenah Maghrib
(Surahs Shams and 'Asr) Sheikh Qaasim  


Download Audio


Watch Video in Media Player
Windows Media (44.3 MB)

3rd Rajjab 1433 ~ 24th May 2012

Makkah Fajr
(Surah Rahmaan: Ayaah 1-47) Sheikh Taalib


Download Audio


Watch Video in Media Player
Windows Media (84.6 MB)

3rd Rajjab 1433 ~ 24th May 2012

Madeenah Fajr
(Surah Insaan: Ayaah 1-22) Sheikh Budayr


Download Audio


Watch Video in Media Player
Windows Media (70.1 MB)