11th Shabaan 1436 ~ 28th May 2015

Makkah 'Isha
(Surah Isra: Ayaah 9-21) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

11th Shabaan 1436 ~ 28th May 2015

Madeenah 'Isha
(Surah Ibraheem: Ayaah 42-52) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


11th Shabaan 1436 ~ 28th May 2015

Makkah Maghrib
(Surahs Duha and Sharh) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
11th Shabaan 1436 ~ 28th May 2015

Madeenah Maghrib
(Surahs 'Adiyaat and Takathur) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio10th Shabaan 1436 ~ 28th May 2015

Makkah Fajr
(Surah Tawbah: Ayaah 61-72) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


10th Shabaan 1436 ~ 28th May 2015

Madeenah Fajr
(Surah Hud: Ayaah 1-24) Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio