28th Jumada ath Thani 1441 ~ 21st February 2020

Makkah 'Isha
(Surah Maryam: Ayaah 83-98) Sheikh Shuraim


Download 128kbps Audio


28th Jumada ath Thani 1441 ~ 21st February 2020

Madeenah 'Isha
(Surah Hujurat) Sheikh Ahmad al HudhaifyDownload 128kbps Audio


28th Jumada ath Thani 1441 ~ 21st February 2020

Makkah Maghrib
(Surah Zumar: Ayaah 9-20) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


28th Jumada ath Thani 1441 ~ 21st February 2020

Madeenah Maghrib
(Surahs Zalzalah & Feel) Sheikh Qaasim


Download 128kbps Audio27th Jumada ath Thani 1441 ~ 21st February 2020

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Saud ash Shuraim


Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs 'Alaa & Ghashiya


Download 128kbps Audio


27th Jumada ath Thani 1441 ~ 21st February 2020

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Hussain aal ash Sheikh


Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs Fussilat: Ayaah 30-36 & Ahqaaf: 13-14


Download 128kbps Audio


27th Jumada ath Thani 1441 ~ 21st February 2020

Makkah Fajr
(Surah Sajdah & Insaan) Sheikh Dosary


Download Audio


27th Jumada ath Thani 1441 ~ 21st February 2020

Madeenah Fajr 
(Surah Ghafir: Ayaah 1-20) Sheikh Thubayty


Download Audio


27th Jumada ath Thani 1441 ~ 20th February 2020

Makkah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 57-69) Sheikh Shuraim


Download 128kbps Audio


27th Jumada ath Thani 1441 ~ 20th February 2020

Madeenah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-68) Sheikh Ahmad al HudhaifyDownload 128kbps Audio


27th Jumada ath Thani 1441 ~ 20th February 2020

Makkah Maghrib
(Surah Yunus: Ayaah 24-27) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio


27th Jumada ath Thani 1441 ~ 20th February 2020

Madeenah Maghrib
(Surah Ibraheem: Ayaah 28-34) Sheikh Muhanna


Download 128kbps Audio