12th October 2010 ~ 4th Dhul Qadah 1431

Madeenah 'Isha
(Surah Naml 59-73) Sheikh Hudhaify


Download Audio


Windows Media (34.2 MB)
512Kb MPEG4

12th October 2010 ~ 4th Dhul Qadah 1431

Makkah 'Isha
(Surah Muminun 78-100) Sheikh aal Taalib


Download Audio


Windows Media (28.7 MB)
512Kb MPEG4

12th October 2010 ~ 4th Dhul Qadah 1431

Madeenah Maghrib
(Surah Az-Zalzalah and At-Takathur) Sheikh Qaasim


Download Audio


Windows Media (22.5 MB)
512Kb MPEG4

12th October 2010 ~ 4th Dhul Qadah 1431

Makkah Maghrib
(Surah Al-Qamar 40-55) Sheikh Sudais


Download AudioHigh Qaulity Video


Windows Media (18.9 MB)
512Kb MPEG4

Salaat Al Asr 12th Oct 2010

12th October 2010 ~ 3rd Dhul Qadah 1431

Madeenah Fajr
(Surah Nisa 160-175) Sheikh Budayr


Download Audio


Windows Media (41.7 MB)
512Kb MPEG4

12th October 2010 ~ 3rd Dhul Qadah 1431

Makkah Fajr
(Surah Dhariyat 24-60) Sheikh Juhany


Download Audio


Windows Media (42.2 MB)
512Kb MPEG4