28th Shabaan 1434 ~ 6th July 2013

Makkah 'Isha
(Surah Nisa: Ayaah 51-59) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

28th Shabaan 1434 ~ 6th July 2013

Madeenah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 41-48) Sheikh Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

28th Shabaan 1434 ~ 6th July 2013

Makkah Maghrib
(Surah Infitar and Zalzalah) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

-->

28th Shabaan 1434 ~ 6th July 2013

Madeenah Maghrib
(Surah Ale 'Imraan: Ayaah 185-186) Sheikh Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

Adhan

July 6, 2013
Makkah & Madeenah Fajr Adhaan
Sheikh Muhammad Maajid Hakeem & Sheikh Farooq Hadrawi


27th Shabaan 1434 ~ 6th July 2013

Makkah Fajr
(Surah Qalam) Sheikh Humaid


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video


27th Shabaan 1434 ~ 6th July 2013

Madeenah Fajr
(Surah Fussilat: Ayaah 1-18) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video