7th Shawwal 1435 ~ 2nd August 2014

Makkah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 122-131) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


7th Shawwal 1435 ~ 2nd August 2014

Madeenah 'Isha
(Surahs Balad and Zalzalah) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

7th Shawwal 1435 ~ 2nd August 2014

Makkah Maghrib
(Surahs Nasr and Ikhlaas) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


7th Shawwal 1435 ~ 2nd August 2014

Madeenah Maghrib
(Surahs Kahf: Ayaah 107-110 and Mariam: 96-98) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Shawwal 1435 ~ 2nd August 2014

Makkah Fajr
(Surah An'aam: Ayaah 59-70) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Shawwal 1435 ~ 2nd August 2014

Madeenah Fajr
(Surah Mulk) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio