24th Muharram 1439 ~ 14th October 2017

Makkah Fajr
(Surah Isra: Ayaah 9-30) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


24th Muharram 1439 ~ 14th October 2017

Madeenah Fajr
(Surah Isra: Ayaah 13-39) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

24th Muharram 1439 ~ 13th October 2017

Makkah 'Isha
(Surahs Bayyinah & ‘Adiyaat) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio24th Muharram 1439 ~ 13th October 2017

Madeenah 'Isha
(Surah Ibraheem: Ayaah 42-52) Sheikh Qasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

24th Muharram 1439 ~ 13th October 2017

Makkah Maghrib
(Surahs Nasr & Falaq) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio24th Muharram 1439 ~ 13th October 2017

Madeenah Maghrib
(Surahs Shams & Nasr) Sheikh QaasimDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

23rd Muharram 1439 ~ 13th October 2017

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Maahir al Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs 'Ala & Ghashiyah


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


23rd Muharram 1439 ~ 13th October 2017

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs Zalzalah & Ikhlaas


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio