9th Muharram 1440 ~ 18th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Hud: Ayaah 36-49) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio9th Muharram 1440 ~ 18th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Furqaan: Ayaah 61-77 ) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


9th Muharram 1440 ~ 18th September 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Zalzalah & Qari'ah) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

9th Muharram 1440 ~ 18th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Feel & Quraysh ) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag

8th Muharram 1440 ~ 18th September 2018

Makkah Fajr
(Surah Mulk) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


8th Muharram 1440 ~ 18th September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Baqarah: Ayaah 254-263) Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

8th Muharram 1440 ~ 17th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Furqaan: Ayaah 61-77) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio8th Muharram 1440 ~ 17th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surahs Infitaar & Zalzalah) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


8th Muharram 1440 ~ 17th September 2018

Makkah Maghrib
(Surah Mutaffifeen: Ayaah 18-36) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

8th Muharram 1440 ~ 17th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Ale ‘Imraan: Ayaah 26-27 & Hadeed: 20) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
mag