1st October 2010 - 23rd Shawwal 1431

Madinah Isha
(Surat Az-Zalzalah wa At-Takathur) Sheikh Hudhaify

Download Audio


Windows Media(11.9 MB)
512Kb MPEG4

1st October 2010 - 23rd Shawwal 1431

Makkah Isha
(Surat Al-Qiyama) Sheikh Ale Talib

Download Audio


Windows Media(16.7 MB)
512Kb MPEG4

1st October 2010 - 23rd Shawwal 1431

Makkah Maghrib
(Surat Ash-Shuraa 25-35) Sheikh Ghazzawi

Download Audio


Windows Media(25.5 MB)
512Kb MPEG4

1st October 2010 - 23rd Shawwal 1431

Madinah Maghrib
(Surat Al-Falaq wa An-Naas) Sheikh Hudhaify

Download Audio


Windows Media(24.6 MB)
512Kb MPEG4

1st October 2010 - 22nd Shawwal 1431

Makkah Friday Khutbah and Salaat
Delivered by His Eminence Sheikh Khayyat

Khutbah Lil Emotional in the middle MashAllah

Download Audio


Windows Media(39 MB)
512Kb MPEG4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salaat (Surat Al-A'la wa Al-Ghashiya)

Download Audio


Windows Media(20.6 MB)
512Kb MPEG4

1st October 2010 - 22nd Shawwal 1431

Madinah Friday Khutbah and Salaat
Delivered by His Eminence Sheikh Ali Al-Hudhaify

Khutbah

Download Audio


Windows Media(29.1 MB)
512Kb MPEG4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salaat (Surat Al-A'la wa Al-Ghashiya)

Download Audio


Windows Media(22.5 MB)
512Kb MPEG4

1st October 2010 - 22nd Shawwal 1431

Makkah Fajr
(Surat As-Sajdah wa Al-Insaan) Sheikh Juhany

Download Audio


Windows Media(59.8 MB)
512Kb MPEG4

1st October 2010 - 22nd Shawwal 1431

Madinah Fajr
(Surat As-Sajdah wa Al-Insaan) Sheikh Budair

Download Audio


Windows Media(67.1 MB)
512Kb MPEG4