8th Shabaan 1434 ~ 16th June 2013

Makkah 'Isha
(Surah Tawbah: Ayaah 119-129) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

8th Shabaan 1434 ~ 16th June 2013

Madeenah 'Isha
(Surah Taha: Ayaah 98-114) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

8th Shabaan 1434 ~ 16th June 2013

Makkah Maghrib
(Surah Ahzaab: Ayaah 63-73)Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


8th Shabaan 1434 ~ 16th June 2013

Madeenah Maghrib
(Surah Yaseen: Ayaah 55-73) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio

Download 128 kbps Audio


Download Video

7th Shabaan 1434 ~ 16th June 2013

Makkah Fajr
(Surah Furqaan: Ayaah 61-77) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio-->

7th Shabaan 1434 ~ 16th June 2013

Madeenah Fajr
(Surah Anfaal: Ayaah 1-19) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video