Makkah Taraweeh - Night 26

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Zumar: Ayaah 53-75 & Ghaafir: 1-55


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surah Ghaafir: Ayaah 56-85 & Fussilat: 1-18


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

Madeenah Taraweeh - Night 26

1st 6 Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna
Surahs Zumar: Ayaah 53-75 & Ghaafir: 1-55


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surah Ghaafir: Ayaah 56-85 & Fussilat: 1-18


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


26th Ramadan 1442 ~ 7th May 2021

Makkah 'Isha
(Surah Ahqaaf: Ayaah 29-35) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio


26th Ramadan 1442 ~ 7th May 2021

Madeenah 'Isha
(Surahs Naba: Ayaah 31-40 & Nazi’at: 34-46) Sheikh Ahmad al HudhaifyDownload 128kbps Audio26th Ramadan 1442 ~ 7th May 2021

Makkah Maghrib
(Surahs Toor: Ayaah 17-20 & Mursalaat: 41-45) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


26th Ramadan 1442 ~ 7th May 2021

Madeenah Maghrib
(Surahs Falaq & Nas) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download 128kbps Audio


25th Ramadan 1442 ~ 7th May 2021

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Saud ash Shuraim


Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs 'Alaa & Ghashiya


Download 128kbps Audio


25th Ramadan 1442 ~ 7th May 2021

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Hussain aal ash Sheikh


Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs


Download 128kbps Audio


25th Ramadan 1442 ~ 7th May 2021

Makkah Fajr
(Surahs Fajr & Balad) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio


25th Ramadan 1442 ~ 7th May 2021

Madeenah Fajr 
(Surah Rahmaan: Ayaah 1-63) Sheikh Thubayty


Download 128kbps AudioMakkah Tahajjud ~ Night 5

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Saffaat, Saad & Zumar: Ayaah 1-7


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surah Zumar: Ayaah 8-52Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, and Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Tahajjud ~ Night 5

1st 2 Rakah led by Sheikh 'Ali al Hudhaify
Surah Saffaat: Ayaah 1-82


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Middle 4 Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna
Surahs Saffaat: Ayaah 83-182 & Saad: 1-44


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs Saad: Ayaah 45-88 & Zumar: 1-52


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Witr led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs Qadr, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD: