15th Muharram 1441 ~ 14th September 2019

Makkah Fajr
(Surah Toor) Sheikh Juhany


Download 128kbps Audio
15th Muharram 1441 ~ 14th September 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Naml: Ayaah 69-93) Sheikh Budayr


Download Audio


15th Muharram 1441 ~ 13th September 2019

Makkah 'Isha
(Surah Isra: Ayaah 23-39) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio


15th Muharram 1441 ~ 13th September 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Nisa: Ayaah 48-63) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


15th Muharram 1441 ~ 13th September 2019

Makkah Maghrib
(Surah Muhammad: Ayaah 12-19) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio
15th Muharram 1441 ~ 13th September 2019

Madeenah Maghrib
(Surah An’aam: Ayaah 159-165) Sheikh Qaasim


Download 128kbps Audio14th Muharram 1441 ~ 13th September 2019

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh SudaisDownload 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs Kafiroon & IkhlaasDownload 128kbps Audio


14th Muharram 1441 ~ 13th September 2019

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Hudhaify
Download 128kbps Audio------------------------------------------------------------------
Salaah: Surah


Download 128kbps Audio