25th Shabaan 1434 ~ 3rd July 2013

Makkah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-69) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

25th Shabaan 1434 ~ 3rd July 2013

Madeenah 'Isha
(Surah Fatir: Ayaah 38-45) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

25th Shabaan 1434 ~ 3rd July 2013

Makkah Maghrib
(Surahs Falaq and Nas) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

-->

25th Shabaan 1434 ~ 3rd July 2013

Madeenah Maghrib
(Surahs Qadr and 'Asr) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

24th Shabaan 1434 ~ 3rd July 2013

Makkah Fajr
(Surah Insaan) Sheikh Ghamdi
Emotional


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

24th Shabaan 1434 ~ 3rd July 2013

Madeenah Fajr
(Surah Yaseen: Ayaah 55-83) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video