22nd June 2011 ~ 21st Rajjab 1432

Makkah 'Isha
(Surah Naba 17-46) Sheikh SudaisDownload Audio

Watch Video in Media Player
Windows Media (61.0 MB)
264Kb MPEG4

22nd June 2011 ~ 21st Rajjab 1432

Madeenah 'Isha
(Surah Muddathir 1-37) Sheikh Hudhaify


Download Audio

Watch Video in Media Player

Windows Media
(69.5 MB)
264Kb MPEG4

22nd June 2011 ~ 21st Rajjab 1432

Makkah Maghrib
(Surah Waqiah 75-96) Sheikh SudaisDownload Audio

Watch Video in Media Player
Windows Media (88.2 MB)
264Kb MPEG4

22nd June 2011 ~ 21st Rajjab 1432

Madeenah Maghrib
(Surahs Muddathir 38-56 and Kawthar) Sheikh Hussain ale Sheikh


Download Audio

Watch Video in Media Player

22nd June 2011 - 20th Rajjab 1432

Makkah Fajr
(Surah As-Saff) Sheikh Mu'ayqali
MashaAllah

Download Audio

Watch Video in Media Player
Windows Media (38.1 MB)
264Kb MPEG4

22nd June 2011 - 20th Rajjab 1432

Madeenah Fajr
(Surah Al Muminoon 84-109) Sheikh HudhaifyDownload Audio

Watch Video in Media Player
Windows Media (50.0 MB)
264Kb MPEG4