27th March 2011 ~ 23rd Rabee ath Thanee 1432

Makkah 'Isha
(Surah Ale 'Imraan 27-32) Sheikh Ghamdi
Dowload Audio
Windows Media (30.9 MB)
512Kb MPEG4

27th March 2011 ~ 23rd Rabee ath Thanee 1432

Makkah Maghrib
(Surahs 'Araaf 127-129 and Anbiya 105-107) Sheikh GhazzawiDownload AudioWindows Media (22.2 MB)
512Kb MPEG4

27th March 2011 - 22nd Rabi Uth-Thanee 1432

Makkah Fajr
(Surat Al-Baqarah 44-61) Sheikh Juhany

Download Audio


Windows Media(57.7 MB)
512Kb MPEG4

27th March 2011 - 22nd Rabi Uth-Thanee 1432

Madinah Fajr
(Surat Al-Burooj wa At-Tariq) Sheikh Budair


Download Audio


Windows Media(61.1 MB)
512Kb MPEG4