13th Dhul Qadah 1433 ~ 28th September 2012

Makkah Isha
(Surah Muminoon: Ayaah 101-118) Sheikh Taalib


Download Audio


13th Dhul Qadah 1433 ~ 28th September 2012

Madeenah 'Isha
(Surahs Kahf 107-110 and Mariyam 96-98) Sheikh Hudaify


Download Audio

"

13th Dhul Qadah 1433 ~ 28th September 2012

Makkah Maghrib
(Surah Naml: Ayaah 67-81) Sheikh Ghazzawi


Download Audio


13th Dhul Qadah 1433 ~ 28th September 2012

Madeenah 'Maghrib
(Surahs Zalzalah and Qariah) Sheikh Budayr
Awesome


Download Audio


12th Dhul Qadah 1433 ~ 28th September 2012

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Usaamah al Khayyat


Download Audio


Watch Video in Media Player
  Windows Media (62.4 MB)
264Kb MPEG4
------------------------------------------------------------------
Salaah: Surahs 'Alaa and Ghashiya

Download Audio

Watch Video in Media Player
  Windows Media (27.5 MB)
264Kb MPEG4

12th Dhul Qadah 1433 ~ 28th September 2012

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download Audio


Watch Video in Media Player 

Windows Media (76.6 MB) 
264Kb MPEG4
------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs 'Alaa and Ghaashiya


Download Audio

 

Watch Video in Media Player
  Windows Media (28.4 MB)
264Kb MPEG4

12th Dhul Qadah 1433 ~ 28th September 2012

Makkah Fajr
(Surahs Qiyaamah and Taariq) Sheikh Ghazzawi


Download Audio


12th Dhul Qadah 1433 ~ 28th September 2012

Madeenah Fajr
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-73) Sheikh Thubayty


Download AudioWatch Video in Media Player
  Windows Media (44 MB)
264Kb MPEG4