14th Jumada al Akhira 1435 ~ 13th April 2014

Makkah 'Isha
(Surah Burooj) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio14th Jumada al Akhira 1435 ~ 13th April 2014

Madeenah 'Isha
(Surahs Balad and Humazah) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Jumada al Akhira 1435 ~ 13th April 2014

Makkah Maghrib
(Surahs Fajr: Ayaah 17-30 and Qariah) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Jumada al Akhira 1435 ~ 13th April 2014

Madeenah Maghrib
(Surah Naziat: Ayaah 34-46) Sheikh Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


13th Jumada al Akhira 1435 ~ 13th April 2014

Makkah Fajr
(Surah Ale 'Imraan: Ayaah 77-92) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


13th Jumada al Akhira 1435 ~ 13th April 2014

Madeenah Fajr
(Surah Nisa: Ayaah 19-35) Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio