23rd September 2009 ~ 5th Shawwal 1430

Madinah 'Isha
(Surahs Balad and Zalzalah) Sheikh Hudhaify

Download Audio


Download Video (23 MB)

23rd September 2009 ~ 5th Shawwal 1430

Makkah Maghrib
(Surah Shura 49-53) Sheikh Ghamdi


Download AudioDownload Video (25 MB)

23rd September 2009 ~ 5th Shawwal 1430

Madinah Maghrib
(Surahs Waqi'ah 75-82 and Nasr) Sheikh ale Sheikh

Download Audio


Download Video (27 MB)

23rd September 2009 ~ 4th Shawwal 1430

Makkah Fajr
(Surah Anfaal 64-75) Sheikh Juhany


Download AudioDownload Video (80 MB)


Download Video (40 MB)

23rd September 2009 ~ 4th Shawwal 1430

Madinah Fajr
(Surah Ibraheem 32-52) Sheikh Hudhaify

Download AudioDownload Video (64 MB)Download Video (50 MB)

22nd September 2009 ~ 4th Shawwal 1430

Makkah 'Isha
(Surah Qassas 4-14) Sheikh Ghamdi


Download AudioDownload Video (28 MB)

22nd September 2009 ~ 4th Shawwal 1430

Madinah 'Isha
(Surah Fussilat 30-36) Sheikh Hudhaify

Download Audio


Download Video (24 MB)