22nd Shabaan 1434 ~ 30th June 2013

Makkah 'Isha
(Surahs Taariq and Teen) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

22nd Shabaan 1434 ~ 30th June 2013

Madeenah 'Isha
(Surah Saba: Ayaah 10-21) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

22nd Shabaan 1434 ~ 30th June 2013

Makkah Maghrib
(Surah An'aam: Ayaah 159-165) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

22nd Shabaan 1434 ~ 30th June 2013

Madeenah Maghrib
(Surah Hud: Ayaah 12-16) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

21st Shabaan 1434 ~ 30th June 2013

Makkah Fajr
(Surah Nooh) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

21st Shabaan 1434 ~ 30th June 2013

Madeenah Fajr
(Surah Ma'arij) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Download Video

Sheikh Sudais in Abha

June 28, 2013
Jumah Salaah