15th Ramadan 1436 ~ 1st July 2015

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


15th Ramadan 1436 ~ 1st July 2015

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


15th Ramadan 1436 ~ 1st July 2015

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio15th Ramadan 1436 ~ 1st July 2015

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
14th Ramadan 1436 ~ 1st July 2015

Makkah Fajr
(Surah Najm: Ayaah 1-32) Sheikh Humaid


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Ramadan 1436 ~ 1st July 2015

Madeenah Fajr
(Surahs Jumuah and Zalzalah) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioMakkah Taraweeh - Night 14

1st Ten Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim (Rare Tune)


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh Yaser Dosary


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh Yaser Dosary


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 14

First 6 Rakah led by Sheikh Muhammad Ayoob


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Middle 6 Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib HameedDownload Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 8 Rakah led by Sheikh Hussain aal ash Sheikh


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out TakbeerWitr led by Sheikh Hussain aal ash Sheikh


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

14th Ramadan 1436 ~ 30th June 2015

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Ramadan 1436 ~ 30th June 2015

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Ramadan 1436 ~ 30th June 2015

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio14th Ramadan 1436 ~ 30th June 2015

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio