9th January 2010 - 24th Muharram 1431

Makkah Maghrib
(Surat Ad-Dhariyat 47-60) Sheikh Sudais
Awesome

Download Audio


Windows Media(Low Quality: 7 MB)
Windows Media(High Quality: 58 MB)
512Kb MPEG4

9th January 2010 - 24th Muharram 1431

Madinah Maghrib
(Surat Ash-Shmas wa Ad-Dua) Sheikh Qasim

Download AudioDownload Video (WMV - 23 MB)
Download Video (MP4)

9th January 2010 - 23rd Muharram 1431

Madinah Fajr
(Surat An-Nahl 79-96) Sheikh Budair

Awsome

Download Audio


Windows Media(34 MB)
512Kb MPEG4

9th January 2010 - 23rd Muharram 1431

Makkah Fajr
(Surat An-Nisaa 170-176 wa Surat Al-Maida 116-120) Sheikh Juhany

Download Audio


Windows Media(Low Qaulity 40 MB)
512Kb MPEG4