8th February 2011 ~ 6th Rabee al Awwal 1432

Madeenah Isha
(Surah Ankaboot 56-69) Sheikh Budayr


Download Audio


Windows Media (32.4 MB)
512Kb MPEG4

8th February 2011 ~ 6th Rabee al Awwal 1432a

Makkah 'Isha
(Surah Yunus 6-12) Sheikh TaalibDownload Audio


Windows Media (26.3 MB)
512Kb MPEG4

8th February 2011 ~ 6th Rabee al Awwal 1432

Madeenah Maghrib
(Surahs Duha and Quraysh) Sheikh Qaasim


Download Audio


Windows Media (18.6 MB)
512Kb MPEG4

8th February 2011 ~ 6th Rabee al Awwal 1432

Makkah Maghrib
(Surahs Zalzalah and 'Adiyat)
Sheikh Taalib


Download Audio


Windows Media (21.3 MB)
512Kb MPEG4

Sheikh Arkani in Indonesia

Salaatul 'Isha in Indonesia
(Surah Baqarah 258-264)
Sheikh 'Abdul Walee al Arkani8th February 2011 ~ 5th Rabee al Awwal 1432

Madeenah Fajr
(Surah Yunus 53-70) Sheikh Budayr


Download Audio


Windows Media (48.9
MB)
512Kb MPEG4

8th February 2011 ~ 5th Rabee al Awwal 1432

Makkah Fajr
(Surah Mulk) Sheikh Humaid


Download Audio


Windows Media (47.5 MB)
512Kb MPEG4