22nd Dhul Hijja 1437 ~ 23rd September 2016

Makkah 'Isha
(Surahs Dhariyat: Ayaah 47-60 & Toor: 44-49) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


22nd Dhul Hijja 1437 ~ 23rd September 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio22nd Dhul Hijja 1437 ~ 23rd September 2016

Makkah Maghrib
(Surahs Baqarah: Ayaah 153-157 & Fajr: 21-30) Sheikh BaleelaDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


22nd Dhul Hijja 1437 ~ 23rd September 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Shams & Kafiroon) Sheikh Qaasim
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio21st Dhul Hijja 1437 ~ 23rd September 2016

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Talib--------------------------------------
Salaah: Surahs21st Dhul Hijja 1437 ~ 23rd September 2016

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Ale Sheikh------------------------------------------------------------------

Salaah: Surah