19th November 2010 ~ 14th Dhul Hajj 1431

Madeenah 'Isha
(Surah Fussilat 30-36) Sheikh Hudhaify


Download Audio


Windows Media (25.8 MB)
512Kb MPEG4

19th November 2010 ~ 14th Dhul Hajj 1431

Makkah 'Isha
(Surah Kahf end) Sheikh Ghamdi


Download Audio


Windows Media (22.0 MB)
512Kb MPEG4

19th November 2010 - 14th Dhul Hijjah 1431

Madinah Maghrib
(Surat Al-Kafiroon wa An-Nasr) Sheikh Hudhaify

Download Audio


Windows Media(24.5 MB)
512Kb MPEG4

19th November 2010 ~ 14th Dhul Hajj 1431

Makkah Maghrib
( Surah Naziat 42-46)
Sheikh Ghamdi
2nd Rakah only


Download Audio

Windows Media (6.1 MB)
512Kb MPEG4

Azan (Makkah)

Makkah Maghrib Azan 19th Nov 2010

19th November 2010 - 13th Dhul Hijjah 1431

Makkah Khutbah and Friday Salaat
Delivered by His Eminence Sheikh Salih Aal Talib


Download Audio


Windows Media(20.6 MB)
512Kb MPEG4


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salaat


Download Audio


Windows Media(20.6 MB)
512Kb MPEG4

19th November 2010 - 13th Dhul Hijjah 1431

Madinah Friday Khutbah and Salaat
Delivered by His Eminence Sheikh Ali Al-Hudhaify

Khutbah

Download Audio


Windows Media(29.1 MB)
512Kb MPEG4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salaat (Surat Al-A'la wa Al-Ghashiya)

Download Audio


Windows Media(22.5 MB)
512Kb MPEG4

19th November 2010 - 13th Dhul Hijjah 1431

Makkah Fajr
(Surat Al-Israa 49-60) Sheikh Ghazzawi


Download Audio


Windows Media (24.6 MB)
512Kb MPEG4

19th November 2010 - 13th Dhul Hijjah 1431

Madinah Fajr
(Surat Al-Insaan wa Al-Mutaffifeen) Sheikh Hudhaify


Download Audio


Windows Media(41.1 MB)
512Kb MPEG4