27th Jumada al Awwal 1437 ~ 7th March 2016

Makkah 'Isha
(Surah Ahqaaf: Ayaah 13-19) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio27th Jumada al Awwal 1437 ~ 7th March 2016

Madeenah 'Isha
(Surah Isra: Ayaah 70-87) Sheikh Bu'ayjaan
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


27th Jumada al Awwal 1437 ~ 7th March 2016

Makkah Maghrib
(Surahs Zalzalah and Qari'ah) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

27th Jumada al Awwal 1437 ~ 7th March 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Qari'ah and Feel) Sheikh QaasimDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


26th Jumada al Awwal 1437 ~ 7th March 2016

Makkah Fajr
(Surah ) Sheikh BaleelaDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio26th Jumada al Awwal 1437 ~ 7th March 2016

Madeenah Fajr
(Surah ) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


26th Jumada al Awwal 1437 ~ 6th March 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio26th Jumada al Awwal 1437 ~ 6th March 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Hameed
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


26th Jumada al Awwal 1437 ~ 6th March 2016

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

26th Jumada al Awwal 1437 ~ 6th March 2016

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio