Sheikh 'Ali Mullah in MalaysiaMaghrib Adhaan


Iqaamah & Maghrib Salaah
Imaam: Ustadh 'Abdul Kareem Umar
Surahs Tahreem: Ayaah 6-9 and Naba: 31-40


'Isha Adhaan


Iqaamah & 'Isha Salaah
Imaam: Ustadh 'Abdul Kareem Umar
Surahs Baqarah: Ayah 286 and Shams

21st Shabaan 1433 ~ 10th July 2012

Makkah 'Isha
(Surah Furqaan: Ayaah 61-77) Sheikh Sudais


Download Audio


Download Video

21st Shabaan 1433 ~ 10th July 2012

Madeenah 'Isha
(Surah Najm: Ayaah 1-30) Sheikh Qaasim  


Download AudioDownload Video


21st Shabaan 1433 ~ 10th July 2012

Makkah Maghrib
(Surah Ibraheem: Ayaah 24-31) Sheikh Sudais


Download Audio


Download Video

21st Shabaan 1433 ~ 10th July 2012

Madeenah Maghrib
(Surahs Duha and Quraysh) Sheikh Qaasim  


Download Audio


Download Video


20th Shabaan 1433 ~ 10th July 2012

Makkah Fajr
(Surah Baqarah: Ayaah 243-252) Sheikh Ghazzawi


Download Audio


Download Video

20th Shabaan 1433 ~ 10th July 2012

Madeenah Fajr
(Surah Shu'ara: Ayaah 160-209) Sheikh Qaasim


Download Audio


Download Video