7th Shabaan 1435 ~ 4th June 2014

Makkah 'Isha
(Surah Fatir: Ayaah 29-39) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio7th Shabaan 1435 ~ 4th June 2014

Madeenah 'Isha
(Surahs Yaseen: Ayaah 77-83 and Saffaat: Ayaah 171-182) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


7th Shabaan 1435 ~ 4th June 2014

Makkah Maghrib
(Surah Ra'd: Ayaah 19-29) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


7th Shabaan 1435 ~ 4th June 2014

Madeenah Maghrib
(Surah Mariam: Ayaah 83-98) Sheikh Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Shabaan 1435 ~ 4th June 2014

Makkah Fajr
(Surah Maidah: Ayaah 67-81) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Shabaan 1435 ~ 4th June 2014

Madeenah Fajr
(Surah Baqarah: Ayaah 98-113) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio