18th Safar 1439 ~ 6th November 2017

Madeenah 'Isha
(Surah Dhariyaat: Ayaah 1-37) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

18th Safar 1439 ~ 6th November 2017

Makkah Maghrib
(Surahs Zalzalah & Takathur) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio18th Safar 1439 ~ 6th November 2017

Madeenah Maghrib
(Surahs ‘Abasa: Ayaah 33-42 & ‘Adiyaat) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

17th Safar 1439 ~ 6th November 2017

Makkah Istisqa Khutbah and Salaah
Sheikh 'Abdullah al Juhany

Salaah: Surahs 'Alaa and Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

--------------------------------------


Download 128kbps Audio
17th Safar 1439 ~ 6th November 2017

Madeenah Istasqa Salaah and Khutbah
Sheikh Salaah al Budayr


Download Audio
Khutbah

Download Audio


17th Safar 1439 ~ 6th November 2017

Makkah Fajr
(Surah Baqarah: Ayaah 243-252) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio17th Safar 1439 ~ 6th November 2017

Madeenah Fajr
(Surah Fussilat: Ayaah 39-54) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio