11th Rabee al Awwal 1438 ~ 10th December 2016

Makkah Fajr
(Surahs Takweer & Infitar) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

11th Rabee al Awwal 1438 ~ 10th December 2016

Madeenah Fajr
(Surahs Muddathir & Ghashiya) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

11th Rabee al Awwal 1438 ~ 9th December 2016

Makkah 'Isha
(Surah Taha: Ayaah 128-135)Sheikh SudaisDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


11th Rabee al Awwal 1438 ~ 9th December 2016

Madeenah 'Isha
(Surah Fatir: Ayaah 1-11) Sheikh Thubayty
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio11th Rabee al Awwal 1438 ~ 9th December 2016

Makkah Maghrib
(Surah Muhammad: Ayaah 1-11)Sheikh GhazzawiDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


11th Rabee al Awwal 1438 ~ 9th December 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Muddathir: Ayaah 38-56 & Infitar: 13-19) Sheikh ale Sheikh
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio10th Rabee al Awwal 1438 ~ 9th December 2016

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Saud ash ShuraimDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs 'Alaa and GhashiyaDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


10th Rabee al Awwal 1438 ~ 9th December 2016

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Thubaity


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs Humazah and Ma'un


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio