23rd Sha'baan 1439 ~ 8th May 2018

Makkah 'Isha
(Surah Ale ‘Imraan: Ayaah 169-180) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio23rd Sha'baan 1439 ~ 8th May 2018

Madeenah 'Isha
(Surahs Nahl: Ayaah 120-128 & Isra: 15-22) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


23rd Sha'baan 1439 ~ 8th May 2018

Makkah Maghrib
(Surah Burooj) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio23rd Sha'baan 1439 ~ 8th May 2018

Madeenah Maghrib
(Surah Dhariyaat: Ayaah 47-60) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

22nd Sha'baan 1439 ~ 8th May 2018

Makkah Fajr
(Surah Nisa: Ayaah 135-147) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio22nd Sha'baan 1439 ~ 8th May 2018

Madeenah Fajr
(Surah Taghabun) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

22nd Sha'baan 1439 ~ 7th May 2018

Makkah 'Isha
(Surahs Taariq & Bayyinah) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio22nd Sha'baan 1439 ~ 7th May 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-73) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


22nd Sha'baan 1439 ~ 7th May 2018

Makkah Maghrib
(Surah An’aam: Ayaah 159-165) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio22nd Sha'baan 1439 ~ 7th May 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Duha & Sharh) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio