5th Rajab 1435 ~ 3rd May 2014

Makkah 'Isha
(Surahs R'ad: 38-43 and Ghaafir: 78-81) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio5th Rajab 1435 ~ 3rd May 2014

Madeenah 'Isha
(Surahs Balad and Shams) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


5th Rajab 1435 ~ 3rd May 2014

Makkah Maghrib
(Surahs Muminoon: Ayaah 115-118 and Qiyaama: 36-40) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


5th Rajab 1435 ~ 3rd May 2014

Madeenah Maghrib
(Surahs Qadr and Zalzalah) Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Rajab 1435 ~ 3rd May 2014

Makkah Fajr
(Surah 'Araaf: Ayaah 40-53) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Rajab 1435 ~ 3rd May 2014

Madeenah Fajr
(Surah Luqmaan) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio