11th Jumada al Akhir 1440 ~ 16th February 2019

Makkah Fajr
(Surahs Burooj & Fajr) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


11th Jumada al Akhir 1440 ~ 16th February 2019

Madeenah Fajr 
(Surahs Jummah & Taghabun: Ayaah 11-18) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


11th Jumada al Akhir 1440 ~ 15th February 2019

Makkah 'Isha
(Surah Ale ‘Imraan: Ayaah 102-111) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio11th Jumada al Akhir 1440 ~ 15th February 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Ghaafir: Ayaah 53-65) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


11th Jumada al Akhir 1440 ~ 15th February 2019

Makkah Maghrib
(Surah Kahf: Ayaah 46-54) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


11th Jumada al Akhir 1440 ~ 15th February 2019

Madeenah Maghrib
(Surah ‘Araaf: Ayaah 179-186:)) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio10th Jumada al Akhir 1440 ~ 15th February 2019

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh SudaisDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah:Surahs 'Alaa & Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


10th Jumada al Akhir 1440 ~ 15th February 2019

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Thubaity


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs ‘Alaa & Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio