24th Dhul Hijjah 1439 ~ 3rd September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Hashr: Ayaah 18-24) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio24th Dhul Hijjah 1439 ~ 3rd September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Hashr: Ayaah 18-24) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


24th Dhul Hijjah 1439 ~ 3rd September 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Hijr: Ayaah 87-99 & Nahl: 125-128) Sheikh Juhany


Download 128kbps Audio
Download 128kbps Audio

24th Dhul Hijjah 1439 ~ 3rd September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Baqarah: Ayaah 284-286 & Isra: 110-111) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


23rd Dhul Hijjah 1439 ~ 3rd September 2018

Makkah Fajr
(Surah Nisa: Ayaah 148-159) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


23rd Dhul Hijjah 1439 ~ 3rd September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Fussilat: Ayaah 1-24) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

23rd Dhul Hijjah 1439 ~ 2nd September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Burooj) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio23rd Dhul Hijjah 1439 ~ 2nd September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah ‘Araaf: Ayaah 172-186) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


23rd Dhul Hijjah 1439 ~ 2nd September 2018

Makkah Maghrib
(Surah Noor: Ayaah 43-46) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio
Download 128kbps Audio

23rd Dhul Hijjah 1439 ~ 2nd September 2018

Madeenah Maghrib
(Surah Baqarah: Ayaah 254-258) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio