4th Jumada al Awwal 1440 ~ 10th January 2019

Makkah Fajr
(Surah Anbiya: Ayaah 92-112) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Jumada al Awwal 1440 ~ 10th January 2019

Madeenah Fajr 
(Surahs Nisa: Ayaah 167-176 & Ma’idah: 116-120) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Jumada al Awwal 1440 ~ 9th January 2019

Makkah 'Isha
(Surah Noor: Ayaah 34-40) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio4th Jumada al Awwal 1440 ~ 9th January 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Shu’ara: Ayaah 69-122) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Jumada al Awwal 1440 ~ 9th January 2019

Makkah Maghrib
(Surahs Layl & Humazah) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


4th Jumada al Awwal 1440 ~ 9th January 2019

Madeenah Maghrib
(Surah Ahqaaf: Ayaah 29-35)) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio