14th Jumada ath Thaani 1433 ~ 5th May 2012

Makkah 'Isha
(Surah Naba: Ayaah 17-40) Sheikh Taalib


Download Audio


Watch Video in Media Player
Windows Media (63.9 MB)

14th Jumada ath Thaani 1433 ~ 5th May 2012

Madeenah 'Isha
(Surah Zukhruf: Ayaah 46-56) Sheikh Qasim


Download Audio


Watch Video in Media Player
Windows Media (50.7 MB)

14th Jumada ath Thaani 1433 ~ 5th May 2012

Makkah Maghrib
(Surah Rahmaan: Ayaah 1-27) Sheikh Sudais


Download Audio


Watch Video in Media Player
Windows Media (59.3 MB)

14th Jumada ath Thaani 1433 ~ 5th May 2012

Madeenah Maghrib
(Surahs Kafiroon and Nasr) Sheikh Qaasim


Download Audio


Watch Video in Media Player
Windows Media (40.3 MB)

13th Jumada ath Thaani 1433 ~ 5th May 2012

Makkah Fajr
(Surah Muddathir) Sheikh Taalib


Download Audio


Watch Video in Media Player
Windows Media (104.9 MB)

13th Jumada ath Thaani 1433 ~ 5th May 2012

Madeenah Fajr
(Surah Tahreem) Sheikh Qaasim


Download Audio


Watch Video in Media Player
Windows Media (75.1 MB)