19th October 2010 ~ 11th Dhul Qadah 1431

Madeenah 'Isha
(Suras Fajr and Teen) Sheikh Hudhaify


Download Audio


Windows Media (31.0 MB)
512Kb MPEG4

19th October 2010 ~ 11th Dhul Qadah 1431

Makkah 'Isha
(Surah Anaam 159-165) Sheikh aal Taalib


Download Audio

19th October 2010 ~ 11th Dhul Qadah 1431

Makkah Maghrib
(Surah Ahzab 63-73) Sheikh Mu'ayqali
Awesome

Download AudioHigh Qaulity


Windows Media (26.0 MB)
512Kb MPEG4

19th October 2010 ~ 11th Dhul Qadah 1431

Madeenah Maghrib
(Surah Nisa 48-57) Sheikh Qasim


Download Audio


Windows Media (22.2 MB)
512Kb MPEG4

19th October 2010 - 10th Dhul Qa'dah 1431

Makkah Fajr
(Surat Al-Burooj wa Al-Ghashiya) Sheikh Khalid Al-Ghamdi


Download Audio

19th October 2010 - 10th Dhul Qa'dah 1431

Madinah Fajr
(Surat An-Naziaat wa At-Takweer) Sheikh Budair


Download Audio


Windows Media(34.3 MB)
512Kb MPEG4