18th Muharram 1436 ~ 10th November 2014

Makkah 'Isha
(Surah Naba: Ayaah 17-40)Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


18th Muharram 1436 ~ 10th November 2014

Madeenah 'Isha
(Surah Ibraheem: Ayaah 42-52) Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
Download Live Audio


18th Muharram 1436 ~ 10th November 2014

Makkah Maghrib
(Surah Yaseen: Ayaah 68-83) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


18th Muharram 1436 ~ 10th November 2014

Madeenah Maghrib
(Surahs Zalzalah and Takathur) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


17th Muharram 1436 ~ 10th November 2014

Makkah Fajr
(Surah Ahzaab: Ayaah 35-52) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


17th Muharram 1436 ~ 10th November 2014

Madeenah Fajr
(Surah Nooh) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Ghaseel al Kabah 1436


Live Videos - 15th Muharram 1436