18th Sha'baan 1440 ~ 22nd April 2019

Makkah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 255-258) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio18th Sha'baan 1440 ~ 22nd April 2019

Madeenah 'Isha
(Surah A’raaf: Ayaah 172-186) Sheikh QaasimDownload 128kbps Audio


18th Sha'baan 1440 ~ 22nd April 2019

Makkah Maghrib
(Surah Nazi’at: Ayaah 27-46) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


18th Sha'baan 1440 ~ 22nd April 2019

Madeenah Maghrib
(Surah Humazah & Feel) Sheikh Bu'ayjaan


Download 128kbps Audio17th Sha'baan 1440 ~ 22nd April 2019

Makkah Fajr
(Surahs Tawbah: Ayaah 117-129 & Yunus: 104-109) Sheikh Juhany


Download Audio


17th Sha'baan 1440 ~ 22nd April 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Naba)Sheikh Hameed


Download Audio