11th Safar 1440 ~ 20th October 2018

Makkah Fajr
(Surah Tahreem) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio11th Safar 1440 ~ 20th October 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Mujadilah) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

11th Safar 1440 ~ 19th October 2018

Makkah 'Isha
(Surah Isra: Ayaah 18-27) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio11th Safar 1440 ~ 19th October 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Mutaffifeen: Ayaah 18-36) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


11th Safar 1440 ~ 19th October 2018

Makkah Maghrib
(Surah Ahzaab: Ayaah 63-73) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

11th Safar 1440 ~ 19th October 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Kahf: Ayaah 107-110 & Surah Hashr: 22-24) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


10th Safar 1440 ~ 19th October 2018

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh SudaisDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs 'Alaa & Ghashiya


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


10th Safar 1440 ~ 19th October 2018

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Thubaity


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surah Ahzaab: Ayaah 41-48


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio