30th Jumada ath Thani 1434 ~ 9th May 2013

Makkah 'Isha
(Surah Hud: Ayaah 111-123)Sheikh Ghamdi


Download Audio


Download Video

30th Jumada ath Thani 1434 ~ 9th May 2013

Madeenah 'Isha
(Surahs Kahf Ayaah 107-110 and Maryam 96-98) Sheikh Hudhaify


Download Audio


Download Video

30th Jumada ath Thani 1434 ~ 9th May 2013

Makkah Maghrib
(Surah Anfal: Ayaah 20-26)Sheikh Ghazzawi


Download Audio


Download Video

-->

30th Jumada ath Thani 1434 ~ 9th May 2013

Madeenah Maghrib
(Surahs Qariah and Takathur) Sheikh Hudhaify


Download Audio



Download Video

29th Jumada ath Thani 1434 ~ 9th May 2013

Makkah Fajr
(Surahs Ale 'Imraan: Ayaah 190-200 and Yaseen: 71-83) Sheikh Juhany


Download Audio

29th Jumada ath Thani 1434 ~ 9th May 2013

Madeenah Fajr
(Surah Ibraheem: Ayaah 35-52) Sheikh Thubayty


Download Audio


29th Jumada ath Thani 1434 ~ 8th May 2013

Makkah 'Isha
(Surah Sad: Ayaah 17-30)Sheikh Ghamdi


Download Audio


29th Jumada ath Thani 1434 ~ 8th May 2013

Madeenah 'Isha
(Surah Waqiah: Ayaah 1-40) Sheikh Hudhaify


Download Audio