15th Shabaan 1434 ~ 23rd June 2013

Makkah Maghrib
(Surahs Ahzaab: Ayaah 21-24 and Shura: 20-21) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


15th Shabaan 1434 ~ 23rd June 2013

Madeenah Maghrib
(Surahs Feel and Nas) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Shabaan 1434 ~ 23rd June 2013

Makkah Fajr
(Surah Naba) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio14th Shabaan 1434 ~ 23rd June 2013

Madeenah Fajr
(Surah Maryam: Ayaah 67-98) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Shabaan 1434 ~ 22nd June 2013

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Shabaan 1434 ~ 22nd June 2013

Madeenah 'Isha
(Surah Hud: Ayaah 1-12) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Shabaan 1434 ~ 22nd June 2013

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


14th Shabaan 1434 ~ 22nd June 2013

Madeenah Maghrib
(Surahs Teen and Quraysh) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Adhaan

June 22, 2013
Makkah Fajr Adhaan
Sheikh Farooq Hadrawi